Casting

Are you up for the challenge of a lifetime?

DO YOU WANT TO BE PART OF A NEW ADVENTURE/LIVING HISTORY SERIES FOR THE BBC?

We're looking for families to step back in time to 1906, to form a traditional fishing community on the rugged Welsh Coastline.

For a month you'll live and work as our fishing forebears did. Making your home in a simple fisherman's cottage, earning your living from the coast and enduring the worst and best the wild Irish sea can throw at you. Life will be tough but exhilarating, it will be a unique experience.

If you and your family have what it takes to survive and thrive in a historical community like this, we'd love to hear from you. We're especially interested in hearing from families with links and/or ancestral ties to the sea and coast.

PLEASE REGISTER HERE


HOFFECH CHI FOD YN RHAN O GYFRES ANTURIAETHOL HANESYDDOL NEWYDD AR GYFER Y BBC?

Rydym yn chwilio am deuluoedd i fynd yn ôl mewn amser, i 1906, i greu cymuned bysgota draddodiadol ar hyd yr arfordir Gymreig.

Am fis fe fyddwch yn byw ac yn bod fel y gwnaeth ein cyndeidiau. Yn cadw cartref mewn bwthyn syml, yn ennill bywoliaeth o'r môr ac yn goddef y gorau a'r gwaethaf gall y môr daflu atoch chi. Bydd bywyd yn galed ond yn llawn cyffro, ac fe fydd hi'n brofiad unigryw.

Os oes gennych chi a'ch teulu yr hyn sydd ei angen i oroesi bywyd mewn cymuned hanesyddol fel hyn, carem glywed gennych chi. Byddai diddordeb arbennig gyda ni i glywed gan bobl sydd â chysylltiadau teuluol â'r môr a'r arfordir.

___________________

Your personal date will be kept secure and processed in accordance with UK data protection laws. Your information will not be passed on to third parties without your permission.

Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei gadw'n gyfrinachol yn unol â disgwyliadau'r ddeddf diogelu data ac ni fydd yn cael ei rhannu gyda phartion eraill oni bai yr awdurdodir hynny.