April Merch Fel Fi Landscape

Merch Fel Fi - S4C

Mae April Welsh, menyw drawsryweddol o Goed Duon, ar drobwynt yn ei bywyd. Dwy flynedd yn ôl, yn dilyn ymgais meddygol i drawsnewid o gorff gwrywaidd i fenywaidd, roedd yn rhaid rhoi stop ar y driniaeth am iddi droi’n sâl iawn – gan adael iddi deimlo’n gaeth yn y corff anghywir. Mae’r ffilm hon yn dilyn April wrth iddi frwydro i ailgychwyn y driniaeth anodd a darganfod beth yn union mae’n golygu iddi i fod yn fenyw.

April Welsh, a transgender woman from Blackwood, is at a turning point in her life. Two years ago she attempted to medically transition from a male to female body but had to stop the treatment when she became seriously ill – leaving her trapped in the wrong body. This film follows April as she battles to restart the difficult treatment and as she discovers what it really means to her to be a woman.


Producer / Director: Bethan Evans

Share: